დადებულია 5 თვის წინ

 სასოფლო-სამეურნეო /  თურქეთი / 107 ნახვა

₾ 80,250.00

დადებულია 5 თვის წინ

 სატკეპნი /  თურქეთი / 98 ნახვა

₾ 54,570.00

დადებულია 5 თვის წინ

 სატკეპნი /  თურქეთი / 87 ნახვა

₾ 86,670.00

დადებულია 5 თვის წინ

 ექსკავატორი /  თურქეთი / 114 ნახვა

₾ 179,760.00

დადებულია 5 თვის წინ

 ექსკავატორი /  თურქეთი / 110 ნახვა

₾ 102,153.00

დადებულია 5 თვის წინ

 სამშენებლო /  თურქეთი / 107 ნახვა

₾ 126,095.00

დადებულია 5 თვის წინ

 ექსკავატორი /  თურქეთი / 300 ნახვა

₾ 153,230.00

დადებულია 5 თვის წინ

 ექსკავატორი /  თურქეთი / 113 ნახვა

₾ 121,307.00

დადებულია 5 თვის წინ

 ექსკავატორი /  თურქეთი / 111 ნახვა

₾ 189,941.00

დადებულია 5 თვის წინ

 ექსკავატორი /  თურქეთი / 96 ნახვა

₾ 217,076.00

დადებულია 5 თვის წინ

 ექსკავატორი /  თურქეთი / 124 ნახვა

₾ 124,499.00

დადებულია 5 თვის წინ

 სასოფლო-სამეურნეო / 279 ნახვა

₾ 72,315.00

დადებულია 5 თვის წინ

 სასოფლო-სამეურნეო / 113 ნახვა

₾ 92,355.00

დადებულია 5 თვის წინ

 სასოფლო-სამეურნეო / 94 ნახვა

₾ 148,212.00

დადებულია 5 თვის წინ

 სატვირთო / 128 ნახვა

₾ 74,361.00

Page 1 of 2